ප‍්‍රමිතියෙන් තොර ජල බෝතල් සමාගම් සහ නල ළිං සමාගම්වලට එරෙහිව දැඩි නීති

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලියාපදිංචිය තහවුරු නොකළ පානීය ජල බෝතල් සැකසුම් සමාගම්වලට හා නල ළිං ඉදි කිරීමේ පෞද්ගලික ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරන බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන්මහතා කියයි.

පානීය ජලය සුරැකීමේ වගකීම ජල සම්පත් මණ්ඩලය වෙත 2017 මාර්තු 16 2010/23 දරන ගැසට් පත්‍රයමඟින් පැවරී තිබුණ ද, මේ වන විට භූගත ජල කලමනාකරණයෙහි අදාල රෙගුලාසි සමත්ව ඇති සහ තත්ත්ව සහතිකය ලැබූ පානීය ජල සමාගම් 164ක් ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ඇතත් රටේ දහස් ගණනක් සමාගම් පමණ ඉක්මවා නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකොට පානීය ජල බෝතල් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටීම කණගාටුවට කරුණක් බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

ඇතැම් ජල බෝතල් සමාගම් අදාල පරිසර වාර්තා ද සමත්ව නොමැති බවත්, භූගත ජල ධාරිතාව ලීටර් ලක්ෂය ඉක්මවන සමාගම් වෙත පනත බලවත් කරමින් රජය මඟින් ගාස්තු අය කළ යුතුව ඇති බවත් අවධාරණය කරන ඇමැතිවරයා බෙන්වා දෙන්නේ මෙරට ජල උල්පත් ආරක්ෂා කිරීම එක් පියවරක් ලෙස , අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පමණ ඉක්මවා නල ළිං ඉදිකරන්නන්ට ඒ සඳහා වැට බැදිය යුතු බවයි.

මේ වන විට නල ළිං ඉදිකිරීමේ පෞද්ගලික ආයතන 196ක් පමණ ගැඹුරු නල ළිං කැණිමේ කටයුතුවල නිරත වී ඇති බවත්, ඉන් ආයතන 13ක් පමණක් යෝග්‍යතා මට්ටම සපුරා ඇති බවත් පවසන ඇමැතිවරයා අනෙකුත් සමාගම් වහාම යෝග්‍යතා සහතික ලබා ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් නීත්‍යාකූලව ඒ සමාගම් සඳහා පියවර ගැනීමට කාලය එළඹ ඇතැයිද කියයි.

නියමිත පරිදි භූගත ජල කළමනාකරණයක්‍රමවත්ව සිදු කොට අප රටෙහි භූගත පානීය ජලය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පැවරෙන ජල සම්පත් මණ්ඩලය තවදුරටත් බලවත් කොට පානීය ජල උල්පත් සුරැකීම තම අපේක්ෂාව බද ඇමැතිවරයා කියයි.

කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන්මහතා ජල සම්පත් මණ්ඩලයෙහි පැවති මාණ්ඩලික නිලධාරී හමුවේදී මේ කරුණු අනාවරණය කළ අතර වාරිමාර්ග අමාතයංශය යටතේ පවතින ජල සම්පත් මණ්ඩලයෙහි මූලික අරමුණක් වන භූගත ජල කළමනාකරණය නිසි පරිදි මේ වන තෙක් ඉටු වී ඇති දැයි සිතා බලන ලෙසද ඇමැතිවරයා එම නිළධාරින්ගෙන් විමසා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =