ක්‍රීඩකයින් තේරීමේදී ප්‍රධාන පුහුණුකරුට හිමි බලය අහෝසි කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයින් තේරීමේදී ප්‍රධාන පුහුණුකරුට හිමි බලතල අහෝසි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ බව සදහන් කළේය. ක්‍රිකට් තරග සංචාරයක් අතරතුර කණ්ඩායම තේරීමේ බලය ද තේරීම් කමිටුවට පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිසි බලධාරියා පියවර ගෙන ඇත.

නම් කළ සංචිතයකින් තරග සංචාරයක් අතරතුරදී තරගයකට කණ්ඩායම නම් කිරීමේ බලය මෙතෙක් පැවතියේ කණ්ඩායමේ නායක, කළමනාකරු සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සතුව ය.

නව තීරණයට අනුව, නායකයා කළමනාකරු සහ තේරීම් කමිටුවට මෙම බලය පැවරේ. පුහුණුකරුට හිමිවන්නේ සිය මතය ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − five =