ගිය වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලාදුරු රෝගීන් 1683ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පසුගිය 2018 වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක 26න්ම ලාදුරු රෝගීන් 1683 ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සදහන් කරයි.

ලෝක ලාදුරු දිනය ජනවාරි 27 වන දිනට යෙදී තිබුණි.

බස්නාහිර පළාතෙන් අලුතින් වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සියයට 41ක් වේ. රෝග ලක්ෂණ මතු වී මාස 6කට වඩා ප්‍රමාද වී ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා පැමිණෙන සංඛ්‍යාව 30‰ ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ලාදුරු යනු බැක්ටීරියාවකින් බෝවන නිදනිගත රෝගයකි. ශ්වසන මාර්ගයෙන් නිකුත්වන ආසාදිත බිඳිති මඟින් රෝගය ව්‍යාප්ත වන බව ද සොයාගෙන ඇත.

නිසි ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් රෝගය සුව කළ හැකි අතර පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ වාර්ෂිකව නව රෝගීන් 2000 බැගින් වාර්තා විය.

2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 26 පුරා පුද්ගලයින් 1683 දෙනෙක් අලුතින් රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.2018දී අලුතින් හඳුනාගත් රෝගීන්ගෙන් සියයට 41ක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වූ අතර ඒම සංඛ්‍යාව 691කි.

ඒසේම 2018දී වැඩිම රෝගීන් පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා විය.

වයස අවුරුදු 15ට අඩු ළමා රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය සියයට 9.5ක් වශයෙනි.

ළමා රෝගීන් වැඩිපුර වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 5 =