ආණමඩුවේ සංවර්ධනයට ලක්‍ෂ 2000 ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගම්පෙරළිය රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ආණමුඩව මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා රුපියල් මිලියන 200 ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ. ඒ අනුව ආණමඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුළ කි‍්‍රයාත්මක සමස්ථ ව්‍යාපෘති ගණන 700 කි.

මීට අමතරව නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1392 ක් කි‍්‍රයාත්මක බව ද ආණමඩුව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ සංවිධායක, එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ වෘත්තීය සමිති ලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පැවැසීය.

ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලෙස ව්‍යාපෘති 308 ක් කි‍්‍රයාත්මකය. දුෂ්කර ආගමික සිද්ධස්ථාන සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කි‍්‍රයාත්මක ව්‍යාපෘති ගණන 50 කි. වැව් 02 ක් සංවරධනය කිරීමටත්, සතිපොලක් අලූතින් ඇති කිරීමටත් ගම්පෙරළිය යටතේ පියවර ගෙන තිබේ. පොදු කී‍්‍රඩාංගන 24 ක් අලූතින් ඉදිකෙරෙන අතර, පවුල් 208 ට විදුලිය ලබා දීමට ද පියවර ගෙන තිබේ. මේ යටතේ කි‍්‍රයාත්මක තවත් ව්‍යාපෘතියක් වන්නේ අංගසම්පූර්ණ ළමා උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමයි.

ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘති කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේදී ආණමඩුවට මුල් තැන හිමි වී තිබේ. ඉහත සියළු ව්‍යාපෘතිවල වැඩ මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර බොහෝ ව්‍යාපෘතිවල වැඩ අවසන් අදියරයේ කි‍්‍රයාත්මකව පවතී. සමස්ථ ශී‍්‍ර ලංකාවෙන්ම ඉතා කාර්යක්‍ෂමව ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘති දියත් කරන කොට්ඨාශය ආණමඩුව බව පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =