විපක්‍ෂ නායක-ඉන්දීය උපජනාධිපති අතර හමුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඉන්දීය උප ජනාධිපති වෙන්කයියා නායිදු මහතා මුණගැසෙයි.

ඉන්දීය හින්දු පුවත්පත සංවිධාන කළ සමුළුව අතරතුරදී එම හමුව ඊයේ(10) සිදුවිය. සමුළුවේ දෙවැනි දිනය වූ ඊයේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වනු ලැබුවේ ඉන්දීය උප ජනාධිපති වෙන්කයියා නායිදු මහතා විසිනි.

අනතුරුව විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සහ ඉන්දීය උප ජනාධිපතිවරයා අතර හමුව සිදු විය. එහිදී ඔවුහු සුහද කතාබහක ද නිරත වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + nineteen =