අමාත්‍යාංශ දෙකක විෂය පථ වෙනස් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මුදල් හා ජන මාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ පැවැති විෂය පථය හා කාර්යයන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජික නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට පත්කර තිබේ.

ඒ පෙබරවාරි මස 22 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟිනි.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යධුර යටතේ පැවැති ජනමාධ්‍ය විෂයට අදාල කාර්යයන් සහ කර්තව්‍යයන් මෙන්ම එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම (ලේක් හවුස්), රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනි සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවය, ලංකාපුවත් ආයතනය ඇතුලු දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රාජ්‍ය සංස්ථා මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය යටතට පවරා තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන්නේ රුවන් විජේවර්ධන මහතා යි.

මීට අමතරව අමාත්‍ය මණ්ඩල නොවන විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන අමාත්‍යධුරය යටතට ග්‍රාමීය පුනර්ජීවන අරමුදල, ජන දිරිය අරමුදල, යන ආයතන ද විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් අදාල අමාත්‍ය ධුරය යටතට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =