ධීවර යාත්‍රා මුරකරුවන් ලියාපදිංචියට කඩිනම් පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලංකාවේ සංවිධාන අතරින් බලගතුම සංවිධානය බවට ජාතික ධිවර මහා සම්මේලනය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ධිවර ජනතාවට අභිමානයක් සමග වෘත්තීය ගෞරවය ලබා දෙමින් ධිවර යාත්‍රා මුරකරුවන් ලියාපදිංචි කර හැදුනුම්පතක් ලබාදීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බව ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පැවසිය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කලේ දැනට රට පුරා විසිරි පවතින ග්‍රාමීය ධිවර සමිති සියල්ලට එක් ධිවර බැංකු ශාඛාවක් බැගින් පිහිටුවීමේ කාර්ය ඉතා කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවය.

ලංකා ඉතිහාසයේ ධීවර කර්මාන්තයේ අදුරුම කාලය අවසන් කර දේශීය ධිවර කර්මාන්තයේ ස්වර්ණමය යුගය කරා පියමන් කිරීම ආරම්භ කල බව රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා සදහන් කලේය.

ධිවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ ජාතික ධිවර මහා සම්මේලනයේ අධ්‍යක්‍ෂකවරුන් දැනුවත් කිරීම සදහා බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේදී ඊයේ(05) පැවති එක් දින වැඩමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක් වෙමින් ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා මේ බව පැවසිය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =