දෙවන විශේෂ මහාධිකරණය 14වනදා වැඩ අරඹයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දෙවන විශේෂ මහාධිකරණයේ වැඩ කටයුතු මාර්තු 14වනදා සිට ආරම්භ කරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමතිනි තලතා අතුකොරළ මහත්මිය පවසයි.

බරපතළ මුල්‍ය වංචා දුෂණ නඩු විභාග කිරීමේ දෙවන ස්ථීර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය පළමු ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ පරිශ්‍රයේම පිහිටුවීමට තීරණය කර තිබුණේය.

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සේවා සංවිධාන පනතින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බලතල යටතේ අදාළ පිහිටු වීම සිදු කර ඇත.

විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පසුගිය වසරේ මැයි මස 09 වනදා වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඒ අනුව එහි පළමු විශේෂ මහාධිකරණය පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මස 21 වන දින ආරම්භ කරනු ලැබුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + ten =