ඩෙංගු මර්දනයට විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වය වැළැක්වීමේ අරමුණින් ඩෙංගු මර්දන විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනක් අද(21) සහ හෙට(22) දිනයන් හී දී පැවැත්වීමට කටයුතු සළසා ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

දැනට කඩින් කඩ පවතින වර්ෂා තත්ත්වය සමඟ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්චතාවීමේ වැඩිවීමක් ිසදුවිය හැකි බව කීට විදයා සමීක්‍ෂණ වාර්තා මගින් පෙන්නුම් කරනු ලැබේ.

මෙම තත්ත්වය අවම කර ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් මෙම ඩෙංගු මර්දන විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහන පැවැත්වෙන් ඇත.

මෙය කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම සහ කල්මුණේ දිස්ත්‍රික්කවල හඳුනාගත් වැඩි අවදානම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 44ක ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සහ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මත කරනු ලබයි.

මෙහිදී නිවාස, පාසල්, වැඩබිම්, ආයතන, කර්මාන්තශාලා, ආගමික ස්ථාන, පොදු ස්ථාන ඇතුළු සමස්ථ පරිශ්‍ර නිරීක්‍ෂණයට පක් කෙරෙනු ඇත.

ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් 570ක් පමණ මෙම විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහන සදහා දායකත්වය ලබා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − seventeen =