කොට්ටාව බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ලබන ඉරිදා ජනතා අයිතියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොට්ටාව බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ලබන තිස්එක්වනදා විවෘත කරන බව අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද(25) ප්‍රකාශ කළේය.

සීඝ්‍රගාමි ප්‍රවාහන සේවාවක් ද ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් තවදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =