නවසිලන්ත අගමැති ක්‍රයිස්චර්ච් ප්‍රහාරය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නවසිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා ආර්ඩන් පසුගියදා ක්‍රයිස්චර්ච් නුවර සිදු වු ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ඉහල මට්ටමේ පරික්ෂණ වාර්තාවක් ඉල්ලා තිබේ.

මේ සදහා විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරිමට කටයුතු කරන බවද ඇය සදහන් කරෙ ඇත. මෙවැනි ප්‍රහාර අවම කිරිම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව ‍ඇය වැඩිදුරටත් සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 10 =