සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පුළුල් වැඩසටහනක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පුළුල් වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක බව සංචාරක අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

පොලිස් ඒකක ඒ සඳහා පිහිටුවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

දිවයිනපුරා ඉදිරියේදී සංචාරක පොලිස් ඒකක ස්ථාපිත කිරිමටයි සැලසුම් කර ඇත. එමඟින් සංචාරකයන්ට එල්ල විය හැකි බලපැම් අවම කළ හැකි බව අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =