අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන්නන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඩ්පත්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන්නන් වෙනුවෙන් නව ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම නව ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඩ්පත් සඳහා ලබන 11 වැනිදා දක්වා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර නව ගෙවීම් ක්‍රමය මඟින් අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන ජනතාවට ගාස්තු ගෙවීම කාර්යක්ෂමව සිදු කළ හැකිය. මෙම පහසුකම දැනට පවතින්නේ, කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පමණයි.

ජා ඇල, සීදූව, කටුනායක හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවලද කාඩ්පත් ලියාපදිංචිය මේ වන විටත් සිදු කෙරෙන අතර, වැඩිදුර තොරතුරු 1969 ක්ෂණික දුරකථන අංකය මගින් ලබාගත හැකියි. ඉදිරියේ දී මෙම පහසුකම කොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගය හා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරන ජනතාව වෙනුවෙන්ද ලබා දීමට නියමිතය.

පිටවීමේ දොරටුවලින් මුදල් ගෙවා ගමන් කිරීමේදී පැයකට වාහන 250කට සීමා වෙයි. මෙම කාඩ්පත් ක්‍රමය හඳුන්වාදීමෙන් පසුව පැයකට වාහන 1,250කට අධික ප්‍රමාණයකට පිටවිය හැකියි. කාර්ය බහුල වේලාවන්හිදී ඇතිවන තදබදය මෙන්ම, උත්සව සමයේ දී ඇතිවන දිගු වාහන පෝලිම් අවම කර ගැනීමට මෙම ක්‍රමය නිසා හැකිවන බව මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =