“අහන්න” යොවුන් පුරයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන “අහන්න” වැඩසටහනේ විශේෂ අදියරක් ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් සංවිධානය කර ඇති යොවුන්පුරය වැඩසටහනට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වේ.

එහිදී යොවුන්පුරය වැඩසටහනට එක්ව සිටින 8000 පමණ තරුණ තරුණියන් පිරිසක් ”අහන්න” වැඩසටහන මඟින් සංහිඳියාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

ඊයේ(27) දිනයේ මෙලෙස ආරම්භ වූ යොවුන් පුරය වැඩසටහනට ලබන 31වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

“අහන්න” වැඩසටහන තුළින් තරුණ තරුණියන් අතර ජාතික සමඟිය සහ සංහිඳියාව පිළිබඳව ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =