හැරී- මේගන් මාලිගය හැර යයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සිය ප්‍රථම දරු උපත ආසන්නව තිබියදී හැරී- මේගන් යුවල කෙන්සිංග්ටන් මාලිගය හැර ගිය බව බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වාර්තා වේ.

ඔවුන් නව පදිංචිය සඳහා තෝරා ගෙන ඇත්තේ වින්ඩ්සර් හි ෆ්රොග්මෝ කොටේජ් නම් දෙමහල් මන්දිරයයි. 2018 මැයි මාසයේ දී ඔවුන්ගේ මංගල සාදය පවත්වනු ලැබුවේ ද මෙම මන්දිරයේ දීය.

ඔවුන් මෙම මන්දිරයට පදිංචියට යාමට පෙර පවුම් මිලියන 3ක් වැය කර එය අළුත්වැඩියා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =