පළමු උපන්දිනය සැමරූ ලුවී කුමරුගේ ඡායාරූප පෙළක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පළමු උපන් දිනය සමරණ කේම්බ්‍රිජ් ආදිපාද යුවළගේ පුත් ලුවී කුමරගේ ඡායාරූප තුනක් කෙන්සිංග්ටන් මාලිගය සිය ට්විටර් ගිණුමට නිකුත් කර ඇත.

කේට් කුමරිය විසින් එම ඡායාරූප ගත් බව ද එහි සටහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 8 =