අබුඩාබියේ ඉදිවන පළමු හින්දු කෝවිලට මුල්ගල් තබයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අබුඩාබියේ ඉදිකරනු ලබන පළමු සාම්ප්‍රදායික හින්දු කෝවිල සඳහා මුල්ගල් තබනු ලැබීය.

එය සාම්ප්‍රදායික හින්දු චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කර ඇති අතර එම අවස්ථාව සඳහා හින්දු පුජකයන් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වී තිබේ. ඒ අතර ඊට සහභාගි වීමට ඉන්දියාවෙන් සිටද හින්දු පුජකයන් පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

මැද පෙරදිග කලාපයේ ඉදිකරනු ලබන ප්‍රථම සම්ප්‍රදායික ශෛලමය හින්දු කෝවිල මෙය වේ.

කිරිගරුඩ සහ රෝසපැහැති ගල් භාවිතා කරමින් මෙම කෝවිල අදියර කිහිපයකින් ඉදිකිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කිරිගරුඩ සහ ගල් වර්ග ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වනු ඇත‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =