දන්සල්, තොරණ සඳහා පොලිසියෙන් අවසර ගන්න – බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රටේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන්, මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් වෙසක් සතියක් ක්‍රියාත්මක නොවුවද කිසියම් පාර්ශ්වයකට දන්සලක් හෝ තොරණක් සංවිධානය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ළඟම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයෙන් අවසර ලබා ගන්නා ලෙස බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සුනන්ද කාරියක්පෙරුම මහතා දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =