මේගන්, මව්වරුන් ගේ දවසේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් දැමූ පිංතූරය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ලොව පුරා මව්වරුන් “මව්වරුන් ගේ දිනය” සැමරූ පසු ගිය 12 වැනි දා හැරී – මේගන් යුවලගේ නිල ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමට මේගන් විසින් අලුත් උපන් ආර්චි කුමරා ගේ දෙපා පිරිමදින ඡායාරූපයක් එක් කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =