මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරිමේදී නව රෙගුලාසියක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරිමේදී නව රෙගුලාසියක් හදුන්වා දීමට මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

මීට පෙර භාවිත කරන ලද මෝටර් රථයක් නව ගැණුම්කරුවෙකු යටතේ ලියාපදිංචි කිරිමේදී විකුණුම්කරු පෙනී සිටිම අනිවාර්ය නොවු බව මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය. ඒ වෙනුවට දිවුරුම් ප‍්‍රකාශයක් ලබාදීම පෙර පැවති ක‍්‍රමය වේ.

එහෙත් හඳුන්වා දී ඇති නව රෙගුලාසි යටතේ ගැණුම්කරු සහ විකුණුම්කරු යන දෙපාර්ශවයම මෝටර් රථය ලියාපදිංචි කරන අවස්ථාවේදී පෙනී සිටිම අනිවාර්ය බව චන්ද්‍රසිරි මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 9 =