ධීවර සංස්ථාවට සෘජුවම වැල්ලෙන් මාළු මිලදී ගැනීම හෙට සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –සෘජුවම ධීවරයාගෙන් සහ බෝට්ටු හිමියාගෙන්ම ලංකා ධීවර සංස්ථාවට මාළු මිලදී ගැනීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන තංගල්ල ධීවර වරායෙන් හෙට (25) උදෑසන ආරම්භ කෙරේ.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට ආරම්භකරන මෙම වැඩසටහන සෙසු ධීවර වරායන් , තොටුපල වෙත ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

මේ යටතේ ධීවර සංස්ථා නිලධාරීන් වැල්ලට ගොස් ධිවරයාගෙන්ම මාළු මිලදීගැනීමට නියමිතය .ඒ සදහා වන වැඩපිළිවෙලේ පළමු පියවර ලෙස අදාළ ධිවරයින් ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කෙරේ .

එම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ ධිවරයට හෝ බෝට්ටු හිමියාට සෘජුවම ලංකා ධීවර සංස්ථාව සමග කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර නෙළාගන්නා මත්ස්‍ය අස්වැන්න සම්පුර්ණයෙන් ධීවර සංස්ථාවට අලෙවිකිරීමේ අවස්ථාව ධිවරයින්ට හැකියාව උදාවේ .මෙහිදී තරගකාරී මිළ තීරණය කිරීමේ අයිතිය ධීවර සංස්ථාව වෙත ලැබීමත් සමග අනවශ්‍ය ලෙස ජාවාරම්කරුවන්ට මිළ අඩු වැඩි කිරීමට ඉඩ නොලැබෙන අතර එමගින් ධීවරයට මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාවට ද සාධාරණ මිළ ක් හිමි වේ.

මෙම වැඩපිළිවෙල යටතේ ජනතාවට තත්වයෙන් උසස් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ මාළු ලබාගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ .ඒ යටතේ ධීවර සංස්ථාවට මාළු මිලදීගැනීමට පෙර තත්ත්ව පාලන නිලධාරියෙකුගේ පූර්ණ අධික්‍ෂණයට ලක් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇත.

මේ සදහා සෑම වැල්ලකටම තත්ත්ව සහතික නිලධාරියෙකු බැගින් පත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ . ඔහුගේ තත්ත්ව සහතිකය අනුව අදාළ මාළු මිලදීගැනීමට කටයුතු කෙරේ. මෙම සියළු මාළු මිලදීගැනීම ධීවර සංස්ථාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් පමණක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − two =