ගතවූ මාස පහට ඩෙංගු රෝගීන් 19,785ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –‍ 2019 ජනවාරි මස සිට මැයි මාසය දක්වා වූ මාස 5ක කාලය තුළ දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 19,785ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය ප්‍රශිලා සමරවීර මහත්මිය පැවසුවාය.

මෙම කාලය තුළ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 4,274ක් වාර්තා වී තිබේ.

එසේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 2,536ක්, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1,906ක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1,364ක්, ගාල්ලෙන් 1,236ක් සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 1,234ක් ලෙස සටහන් වී තිබේ. මේ දිනවල පවතින වැසි තත්ත්වයක් සමඟ මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන වැඩි විය හැකි බැවින් එම ස්ථාන සම්පූර්ණයෙන් පරිසරයෙන් ඉවත් කළ යුතු බවද ඇය සඳහන් කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 3 =