එයාර්ටෙල් දුරකථනයෙන් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරග නැරඹීමේ අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එයාර්ටෙල් ශ්‍රී ලංකා සමාගමථ සිය වටිනා පාරිභෝගිකයන්ට අසමසම ඩිජිටල් අත්දැකීම් ලබාදීමේ මූලාරම්භයේ එක් පියවරක් වශයෙන් ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ මෙවර ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැරඹීමේ අවස්ථාව උදාකර දී තිබේ.

එයාර්ටෙල්, ලෝක කුසලාක ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විකාශක ලෙස කටයුතු කරන රූපවාහිනී අයි නාලිකාව සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් ‘My Airtel‘ app එක හරහා එම තරගාවලියේ සියලුම තරග සජීව ලෙස විකාශය කරනු ඇත.

‘My Airtel‘ app එක සියලුම Airtel පාරිභෝගිකයන්ට නොමිලයේ පාරිභෝගික සහාය ලබාගැනීම සදහා ඇති යෙදුමකි. පාරිභෝගිකයන්ට www.airtel.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස හෝ ජංගම දුරකථනයේ App store වෙත පිවිස මෙම යෙදුම බාගත කර ගැනීමට හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =