ජනපතිගේ යෝජනාවෙන් යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය තහනම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වන විනාශය වැළැක්වීමේ අරමුණින් යාන්ත්‍රික දම්වැල් කියත් ආනයනය තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

වන විනාශය වැළැක්වීමේ හා වනගහණය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් යාන්ත්‍රික දම්වැල් කියත් ආනයනය තහනම් කිරීම සඳහා 1969 අංක 1 දරණ ආනයන අපනයන පාලන පනත යටතේ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමැති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

මේ වන විට දිවයිනේ වන ග්‍රහණය මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 29.7 ක් වන අතර, 2030 වන විට එම ප්‍රමාණය සියයට 32 දක්වා ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් විවිධ වැඩසටහන් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙයි.
අනවසර දැව හෙළීම් වනාන්තර විනාශ වීම සඳහා ප්‍රධාන සාධකයක් බව හඳුනා ගෙන තිබේ.

මෙම වන විනාශය සඳහා පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි යාන්ත්‍රික දම්වැල් කියත් විශාල වශයෙන් භාවිත කරන බව නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.ඒ අනුව මේ වන විට යාන්ත්‍රික දම්වැල් කියත් 82,000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 14 =