බස් මිල සුත්‍රය කඩිනම් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – බස් ගාස්තු විෂමතා ඉවත් කර, නිවැරදි බස් ගාස්තුවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව එක්ව මාර්ග සියයක ගාස්තු ඇතුළත් කර පිරිවැය 12ක් පිළිබඳ සලකා බලා සකස් කිරීමට නියමිත නව බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සමස්ත ලංකා බස් මගීන්ගේ සංගමය ප්‍රවාහන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි.

එසේම මේ හේතුවෙන් ජාතික බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තියට අනුව අද (01) දින බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුවිය යුතුව තිබුණද, එය අතහැර දැමීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය අගය කරන බවද එම සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනු ලැබේ.

කෙසේ නමුත්, බස් මගීයාට මෙන්ම බස් කර්මාන්තයට ද හානියක් නොවනු පිණිස ඉතාම කඩිනමින් නව බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ද සමස්ත ලංකා බස් මගීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 12 =