තෙවසරක් සම්පූර්ණ කළ ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ට තම දරුවන් එම පාසලටම ඇතුළත් කර ගැනීමට අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තමන් සේවය කරන ජාතික පාසලේ වසර 03 කට වඩා වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති සියලු ගුරුවරුන්ට තම දරුවන් එම පාසලට ඇතුළත් කරගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව ජාතික පාසල්වල 1, 5, 6, සහ 11 ශ්‍රේණි හැර අනෙකුත් අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මේ යටතේ අවස්ථාව හිමිවේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් ඒ සදහා අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසට අදාළ බළධාරීන් හට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව නිවේදනයක් මගින් සදහන් කර ඇත.

තමන් සේවය කරන පාසලට තම දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම තුළ යහපත් මානසිකත්වයකින් ගුරුවරුන් සිය ඉගැන්වීම් කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට පෙළඹෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විශ්වාස කරන අතර ඒ තුළින් ඵලදායී සේවයක් ගුරුවරුන්ගෙන් ලබා ගනිමින් අධ්‍යාපන පද්ධතියට යම් දිරි ගැන්වීමක් ලැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =