විසිහතර පැයේ කාන්තා උපකාරක දුරකථන සේවයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කාන්තා උපකාරක දුරකථන සේවාව පැය 24 පුරා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වූ අවස්ථාවේදී අනුමැතිය හිමි විය.

කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම්, කාන්තා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම්, අතවර කිරීම් හා සියලු ආකාරයේ අපවාදාත්මක අවස්ථා පිළිබඳ පැමිණිලිවලට සහන සැලසීමේ අරමුණින් 1938 යන මෙම දුරකථන අංකය කාන්තා උපකාරක සේවාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලදී.

ඒ අනුව මෙම දුරකථන සේවාව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් සහ අදාළ පැමිණිලි පිළිබඳ ආරක්ෂාකරීව බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඒකාබද්ධ වේදිකාවක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප ඇමතිනී චන්ද්‍රාණී බණ්ඩාර මහත්මිය විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 2 =