කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16 ක ජල කප්පාදුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ හා හෝකන්දර යන ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (23) පස්වරු 06 සිට පැය 16ක කාලයක ජල කප්පාදුවක් සිදු කෙරන බව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා කොළඹ 03,04,05,06 ‍හා හෝකන්දර මෙසේ ජලය සැපයිම අත්හිටුවනු ඇත.

එසේම එම කාල සීමාව තුළ කොළඹ /දෙහිවල – ගල්කිස්ස/කොට්ටේ/ කඩුවෙල යන මහ නගර සභා සීමා තුලත්, මහරගම/ බොරලැස්ගමුව/ කොළොන්නාව යන නරග සභා සීමා තුළත්, කොටිකාවත්ත / මුල්ලෙරියා ප්‍රාදේශිය සභා සීමා තුළත් රත්මලාන හා සොයිසාපුර යන මහල් නිවාස සංකීර්ණ වලටත් අඩු පීඩනයක් යටත් ජලය සැපයෙන බව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =