මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා වැඩ භාරගනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කේ. ඒ. කේ. ආර්. ධර්මපාල මහතා වැඩ භාරගෙන තිබේ.

1985 වසරේදි රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයට පිවිසි ඔහු සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයායි.

කළමනාකරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 8 =