05 ශිෂ්‍යත්වය ගැන දරුවන්ට සහ දෙමාපියන්ට උපදෙස් මාලාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව අපේක්ෂකයන්ට හා දෙමව්පියන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කරයි.

ඒ අනුව විභාග අංකය පැළදිය යුතු වන්නේ ඇදුමේ වම් පස ස්ථානයක ය.

පිළිතුරු සැපයිම සඳහා පැන්සල, කළු හෝ නිල් පෑන් භාවිත කිරිමේ හැකියාව පවති. පෙරවරු නවය වනවිට අපේක්ෂකයන් ශාලාවේ අසුන් ගතයුතුය.

දෙමව්පියන්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන භූමියට පැමිණිමට අවසර හිමිවන්නේ නැතැයි ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන ඉරිදා(04) පැවැත්වේ. ඒ මධ්‍යස්ථාන 2995කදීය. විභාගයට ඉදිරිපත්ව සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ තිස් නව දහස් තුන්සිය හැට නවයකි.

මේ අතර රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය අදින් අවසන් වේ. තුන් වන පාසල් වාරය ආරම්භ වන්නේ ලබන මස දෙවනදාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 1 =