අධික වේගයෙන් ගමන් ගන්නා බස්රථ ගැන දැනුම් දෙන්න

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අධික වේගයෙන් ගමන් ගන්නා බස්රථ පිළිබඳව 1955 අංකයට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාව පවසයි.

මෙවැනි වරදක් සිදුකරන රියදුරෙකුගේ සේවය මාස 3 කට අත්හිටුවිය හැකිය. රිය අනතුරකින් මරණයක් සිදුවුවහොත් රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරිමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැන් සාකච්ඡා කරමින් පවතින බව එම කොමිසම් සභාව කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − two =