සුෂ්මා වෙනුවෙන් සොව පළ කළ අගමැති රනිල්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හිටපු ඉන්දීය විදේශ ඇමතිනී සහ හිටපු විපක්‍ෂ නායිකා ශ්‍රීමතී සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කිරීමේ පොතෙහි අත්සන් තැබීම සඳහා අද (09) පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ, ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණියේය.

ශෝකය පළ කිරීමේ පොතෙහි අත්සන් තැබූ වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්දු මහතා වෙත ද පුද්ගලිකව සිය කණගාටුව පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =