සුවසැරිය සංකල්පයට හර්ෂට ඇගැයීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –’1990′ සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවය මෙරටට හඳුන්වා දීම නිමිත්තෙන් එම සේවාවේ නිර්මාතෘ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයින්ගේ ASEAN-WHO කලාපීය ජාලයේ (ASEAN-WHO Regional Network for Road Safety Legislators) උප සභාපතිවරයා සහ එම ගෝලීය ජාලයට අයත් කවුන්සලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ඒකමතිකව පත්කර ගෙන තිබේ.

1990 සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවය ඇගයීමට ලක්කරමින් පසුගියදා බැංකොක් නුවරදී මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ASEAN-WHO කලාපීය ජාලයේ සභාපති තායිලන්තයේ සෙනෙට් මණ්ඩලයේ සාමාජික Surachai Liengboonlertchai මහතා විසින් මෙය පිරිනැමීම සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =