කජු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් ඇරඹෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කජු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී ආරම්භ විය. ඒ අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව සහ ගුවන් හමුදාව ඒකාබද්ධව මෙම ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

කජු වගාව දිවයින පුරා තවදුරටත් පුළුල් කිරීම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ.

කජු සංස්ථාවේ නිලධාරීන් සහ ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුරේ අණදෙන නිලධාරී ගෘෘප් කැප්ටන් සී වික්‍රමරත්න, විධායක කෘෂි ඒකකයේ අණදෙන නිලධාරී ගෘෘප් කැප්ටන් ඕ ඒ එන් එස් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =