මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා වාණිජ බැංකු අතර ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පදනම් ඒකක 50කින් පහත දමා ඇත.

ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7ක් ද ස්ථාවර නිකුතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 8ක් ද වේ.

ඊයේ(22) රැස්වු මහබැංකු මූල්‍ය මණ්ඩල සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 11 =