ප්‍රමිතියෙන් තොර පාසල් ආපන ශාලා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ග

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ප්‍රමිතියෙන් තොරව පවත්වාගෙන යන පාසල් ආපනශාලා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

දරුවන්ට මතුවන පෝෂණ ගැටළු සමථයකට පත්කිරිම අරමුණ වේ. වැරදි ආහාර පුරුදු හේතුවෙන් විවිධ රෝගාබාධවලට ඔවුන් ලක්වන බව හෙළිව තිබේ. පාසල් තුළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරිමට අමාත්‍යංශය පියවර ගත්තේය.

ක්ෂණික ආහාර වෙනුවට ජාතික පෝෂණ ප‍්‍රතිපත්තියට අනූව ආහාර ලබාදීමයි සැළැස්ම වේ. පාසල් සංවර්ධන සමිතියට ද එහි වගකීම් පැවරි තිබේ. ප‍්‍රමිතියෙන් සමන්විත ආපන ශාලා පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ සොයා බැලිම සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සහාය ද ලබාගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය. මේ වනවිටත් ඒ සම්බන්ධ වාර්තා කැඳවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + twenty =