පාසල් 12 ක් ලබන මස 16 වනදා දක්වා වැසේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උසස් පෙළ පිලිතුරු පත‍්‍ර ඇගයීම සදහා යොදාගන්නා පාසල් ලබන මස 16 වනදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

උසස් පෙළ ඇගයීම් කටයුතු සදහා පුර්ණ වශයෙන් යොදාගන්නා පාසල් සංඛ්‍යාව 12 කි.

කොළඹ රාජකීය, නාලන්දා විද්‍යාලය, හින්දු විද්‍යාලය , කලුතර ඥාණෝදය මහා විද්‍යාලය සහ රත්නපුර මිහිදු විද්‍යාල ඊට ඇතුලත්. කුරුණෑගල ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය, මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් , මහනුවර විහාර මහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය සහ මහනුවර සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය , ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය , බදුල්ල විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය සහ ඌව මහා විද්‍යාලය ද පිලිතුරුපත් ඇගයීම සදහා යොදාගනී.

අනෙකු් රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල තුන්වන වාරය ලබන මස දෙවනදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − fifteen =