සහරාන්ගේ දියණිය බිරිඳගේ දෙමව්පියන් වෙත භාර කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මොහොමඩ් සහරාන්ගේ දියණිය සුදුසු භාරකාරත්වයකට යොමු කරන්නැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව ඇය සහරාන්ගේ බිරිදගේ දෙමව්පියන් වෙත භාර කෙරුණි. කෙසේ වෙතත් දරුවා අධීක්ෂණය කරන ලෙසට කුළියාපිටිය පරිවාස නිලධාරීනියටද අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 3 =