නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඩිලාන් පෙරේරා, එස් බී දිසානායක, ලක්ෂ්මන් යාපා, විජිත් විජතමුණි සොයිසා සහ ඒ එච් එම් ෆවුසි යන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

මාසයක් ඇතුළත ඔවුන්ගෙන් නිදහසට කරුණු විමසා අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 19 =