වියළි කාලගුණයෙන් ලක්ෂ 7කට පීඩා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මේ දිනවල පවතින වියළි කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 17කට අයත් පවුල් 217,249ක පුද්ගලයින් 729,890 දෙනකු ආපදාවට පත්ව ඇති බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඊයේ (09) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

වැඩිම පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 23,255කට අයත් පුද්ගලයින් 76,663 දෙනකු පීඩාවට පත්ව තිබේ.

ඊට අමතරව සබරගමු පළාතේ පවුල් 723කට අයත් පුද්ගලයින් 2,749ක්, වයඹ පළාතේ පවුල් 31,193කට අයත් පුද්ගලයින් 99,656ක්, මධ්‍යම පළාතේ පවුල් 20,587කට අයත් පුද්ගලයින් 73,489ක්, දකුණු පළාතේ පවුල් 2,149කට අයත් පුද්ගලයින් 9,316ක්, උතුරු මැද පළාතේ 19,220කට අයත් පුද්ගලයින් 65,585ක්, නැගෙනහිර පළාතේ පවුල් 50,328කට අයත් පුද්ගලයින් 166,119ක් සහ ඌව පළාතේ පවුල් 21,842කට අයත් පුද්ගලයින් 73,436ක් මෙලෙස පීඩාවට පත්ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + nine =