ආබාධිත රණවිරු වැටුප් ඉල්ලීම් අවසන් තීන්දුව 24 දා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ආබාධිත රණවිරුවන් විසින් මේ වන විට කර ඇති ඉල්ලිම්වලට අදාළ වැටුප් දිමනා සම්බන්ධ මේ 24වැනි දින අවසන් තීන්දුව කට එළබෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙම ඉල්ලීම්වලට අදාලව ජනාධිපතිවරයා විසින් එම දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී කරන ලද දැන්විමට අනුව කැබිනට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි.

ඒ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදීය පසුව ජූලි මාසයේදී උප කමිටුවක් පත් කර මෙම දීමනා සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා එම ඉල්ලීම ට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සදහා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස එම උප කමිටුවට පැවරුණු වගකීම වෙයි.

ඒ අනුව එම උප කමිටු වාර්තාවට අනුව කැබිනට් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසු කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඒ සදහා අනුමැතිය ලැබුනද මෙවැනි දීමනාවක් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය , මහා භාණ්ඩාගාරය සහ තවත් ආයතනවලින් විවිධ කරුණු සනාථ කර ගැනීම අවශ්‍ය බැවින් පසුගිය කාලය තුළ එම සියලු කරුණු සිදු කෙරෙමින් පැවතිනි. ඒ අතර එම දීමනාව ලබා දීමට අදාල සිදු කෙරෙමින් පැවැති මහා භාණ්ඩාගාර වාර්තාවන්ද අදාල කරුණු සම්බන්ධයෙන් වු වාර්තාව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඉදිරිපත් වීමට නියමිත අතර ලබන 24 වැනිදින වන විට එම සියලු කරුණු සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු මෙම දීමනාව ලබා දීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් වී අවසන් විය හැකි බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ අතර මෙවැනි දීමනාවකට අදාළ කැබිනට් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඇතුළු සියලු කටයුතු මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට මාස කිහිපයකට පෙර ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ගයක් බැවින් මැතිවරණ පසුබිමක් ඇති වුවද එම ඉල්ලීම්වලට අදාළ කටයුතුවලට එය කිසිසේත් බාධාවක් නොවන බව මැතිවරණ කොමිෂම් සභාව පවසා ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

තවද මෙම දිමනාව ලබා දීම පිණිස රජය විසින් සියලු කටයුතු සිදු කරමින් සිටියදි ආබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් කොටසක් යොදා ගෙන දේශපාලන වාසි තකා එම රණවිරුවන් ට වැරදි තොරතුරු ලබා දෙමින් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට ඇතැම් පුද්ගලයන් කරගෙන යන දේශාපලන ව්‍යාපාරය හරහා කරුනු ලබන බොහෝ චෝදනාවල කිසිදු සත්‍යතාවයක් නැති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක් පැවසිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 4 =