පොලිස් නිලධාරීන් 31,000කට උසස්වීම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි දීර්ඝකාලීනව උසස්වීම් නොලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් 31,000 කට උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කර ඇත.

විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිතුමා ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි ඉදිරිපත් කරන ලද උසස්වීම් යෝජනාවලියට අදාළව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ, වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ සහ මුදල් අමාත්‍යංශයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යන සියලු ආයතනවල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව 2019-01-01, 2020-01-01 සහ 2021-01-01 යන කාණ්ඩ තුනකට අයත් නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් උසස්වීම් ලබාදීමට යෝජනා වූ අතර 2019 ජනවාරි මස 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පළමු කාණ්ඩයට අයත් පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා ඇති නිලධාරීන්
සහ නිලධාරීනියන් ඇතුළු 5824ක් වූ පිරිසකට අදාළ උසස්වීම් කඩිනමින් ලබාදීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 3 =