අනිද්දා සුරාසැල් වැසේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ලෝක අමද්‍යප දිනය වෙනුවෙන් ලබන 03 වනදා සියළු සුරාසැල් වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඵ් අනුව 2019.10.03 වන දින දිවයින පුරා පිහිටි සියළුම මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීමේ සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වසා තැබෙන බවට සහතික වීම පිණිස අවශ්‍ය මුර සංචාර පැවැත්වීමටත්‚මෙම නියෝගය කඩ කරමින් මත්පැන් අලෙවිය සදහා විවෘත කොට තිබෙන ඵම බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වලට ඵරෙහිව තදින්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කොට ඵම බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට කටයුතු කිරීමටත්‚ඒ අතරම මත්පැන් සැපයුම් දාමයට අදාල නීත්‍යාණුකූල කටයුතු විධිමත්ව සිදුවන බවට වගබලාගැනීමටත් සියළුම ක්ෂේත්‍රගත සුරාබදු නිලධාරීන්හට උපදෙස් දී තිබේ.

නීතිවිරෝධී මත්පැන් අළෙවි කරන ස්ථාන වැටලීමට සුරාබදු නිලධාරීන් යොදවන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේය. ඒ සදහා සුරාබදු ස්ථාන 58 ක නිලධාරීන් දහසක් එදින සේවා කටයුතු සදහා යොදවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − three =