ඡන්ද ගණින ස්ථානවලට දැඩි ආරක්ෂාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දැඩි පොලිස් ආරක්‍ෂාව සමඟ ආරක්‍ෂිත කැමරා පද්ධතියක් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්ද ගණන් කරන මධ්‍යස්ථානවලට යෙදවීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශපි‍්‍රය මහතා පවසයි.

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම්වලට කිසිවකුට ඉඩ නොමැති බවත් මැතිවරණ ප‍්‍රතිඵලවල විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීමටත් ගණන් කරන මධ්‍යස්ථානවල සිදුවෙතැයි කියන වංචාවන් වැළැක්වීමටත් මෙම පියවර ගන්නා බව ඔහු කියා සිටියේය.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල සිට ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙන එන වාහනවලට මෙන්ම සියලූම නගරවලට විශේෂිත රැකවරණයක් යොදවන බවද මේ පිළිබඳව ආරක්‍ෂක වැඩපිළිවෙළවල් රැසක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා කරුණු සාකච්ඡා කරගෙන යන බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =