වින්ස්ටන් චර්චිල්ගේ සුරුට්ටුවක් වෙන්දේසියේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති වින්ස්ටන් චර්චිල් 1953 වර්ෂයේදී දී භාවිත කළ සුරුට්ටුවක ඉතිරි කොටස වෙන්දේසී කිරීමට සූදානම් වන පුවතක් පසුගියදා වාර්තා විය.

ඒ අනුව, ලබන දෙසැම්බර් මාසයේ දී එය වෙන්දේසි කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

සුරුට්ටුවේ ආරම්භක වෙන්දේසි මිල ස්ටර්ලින් පවුම් 6000ක් පමණ වන බව තක්සේරු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =