සතියක් තුළ ජනාධිපතිවරණය ගැන පැමිණිලි 673ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ගතවූ සතියක කාලය තුළ පැමිණිලි 673ක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි

ඉන් 06 ක් මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයාවේ. නීති උල්ලංඝණය කිරීම්වලට සම්බන්ධ පැමිණිලි 650 ක් ලැබී තිබේ.

ගතවූ පැය 24 තුළ පමණක් වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 85කි. එම සියලූ පැමිණිලි මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම්වලට අදාළ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − eight =