තැපැල් ඡන්ද දෙවන දිනය අදයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දෙවන දිනය අද (01)යි.

ප්‍රථම වරට තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ඊයේ (31) ආරම්භ වූ අතර, එය සාමකාමීව අවසන් විය.

පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.15 දක්වා තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නියමිත අතර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්දදායකයින්ට නොවැම්බර් 07 වනදා තම කාර්යාලය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කාර්යාලය තුළ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

පොලීසිය, මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ආදී සේවයේ නියුතු තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ට තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සඳහා වෙන්කර ඇත්තේ නොවැම්බර් 04 සහ 05 යන දෙදිනයි.

රාජ්‍ය නිලධාරින් සංඛ්‍යාව හය ලක්ෂ 59,515 ක් මෙවර තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =