පරිසරය හදන හැටි මහේෂ් හෙළි කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවට අනුව පරිසරය සුරැකීම කොටස් හතරක් යටතේ සිදු කරන බව ජාතික ජනතා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හිටපු හමුදාපති මහේෂ් මහතා ඊයේ (05) පැවති පරිසර සම්මන්ත්‍රණයකදී සඳහන් කළේය.

භූමිය, ජලය, වාතය සහ ජීවබලය යන ප්‍රධාන කොටස් හතරක් යටතේ තම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පරිසරය සම්බන්ධ කොටස සකස් කර ඇති බවත් තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ අරමුණ එහි අන්තර්ගත බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව භූමිය යන්නෙන් තෙත්, කෘෂි, රජයේ ඉඩම්, සත්ව හා ජීව සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමත් ජලය යන්නෙන් ජල මූලාශ්‍ර ආරක්ෂා කිරීමත්, වාතය යන්නෙන් සෞඛ්‍යයට අහිතකර වායු භාවිතය අවම කිරීමට පියවර ගැනීමත් නියමිත බව සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් තුළ ජීවත්වීමේ අයිතිය මෙරටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම ලබාදෙන බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + five =