ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය – ලෝක ආහාර වැඩසටහන වසර 50ක හවුල්කාරිත්වය සමරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WPF)1968 දී විධිමත් ලෙස ආරම්භ කළ අතර 2019වර්ෂය වන විට වසර 50 ක හවුල්කාරිත්වය සාර්ථකව සම්පූර්ණකර, එහි සාර්ථකත්වය ශ්‍රීලංකා රජය සමඟ පසුගියදා සමරනු ලැබීය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හාපුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හවුල්කරුවා වන අතර මෙම උත්සවය 2019 නොවැම්බර් 8 වන දින අමාත්‍යාංශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ මිලෝදාගොඩනැගිල්ලෙදී පැවැත්විණි.

ලෝක ආහාර වැඩසටහනයටතේ ආහාර ආධාර මගින් අනුග්‍රහය ලබා දුන් අතර හදිසි ආධාර, සහන, ප්‍රතිසාධනය සහ තාක්ෂණික සහාය ව්‍යාපෘති ආධාර ඇතුළත් විය.සුනාමි,ස්වාභාවික විපත් සහ ගැටුම් තත්වයන් වැනි හදිසි අවස්ථා වලදී මිනිසුන්ට ආහාර ලබා දීම, පාසැල් ළමුන් සඳහා ආහාර ලබාදීමේ වැඩසටහනට සහාය ලබාදීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව තක්සේරු කිරීම,අවදානමට මුහුණදීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන් හරහා ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ මැදිහත්වීම් වලට ඇතුළත් වේ.දේශගුණික කම්පන, දේශගුණික උපයෝජනය, ප්‍රජාවට යලි යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හැකියාව සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ද වැඩසටහන්මය මැදිහත්වීම් සදහා ලෝක ආහාර වැඩසටහන සහාය විය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ අරමුණ වනුයේතිරසාර සංවර්ධන අරමුණු2 සහ 17සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කුසගින්න හා මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීම සඳහා ජාතික ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීමයි. හදිසි අවස්ථා, දේශගුණික විපර්යාස, ආපදා සහ අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම් සඳහා සහාය ලබාදීමවෙනුවෙන් ලෝක ආහාර වැඩසටහනහරහා ලබා දෙන දායකත්වය විශිෂ්ට වේ.
ලෝක ආහාර වැඩසටහනසැමවිටම ශක්තිමත් පුද්ගල සහභාගීත්වයක් සහිත, ජනපද ප්‍රමුඛතාවයට නැඹුරු, ජාතික හිමිකාරිත්වය හා නායකත්වය සමඟ පැවති අතීත අත්දැකීම් වලින් උගෙන ජාතික ක්‍රමයට පෙළ ගැසී සිටින ජනතා කේන්ද්‍රීය ආයතනයක් ලෙස ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හාපුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතාගේප්‍රශංසාවට ලක් විය.

ලෝක ආහාර වැඩසටහන හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වසර 50 ක කාලයක් පවත්වනූ හවුල්කාරිත්වයේ සාර්ථකත්වය සනිටුහන් කරමින් සැමරුම් මුද්දරයක් ද මෙහිදී නිකුත් කරනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හනා සිංගර් මහත්මිය, ලෝක ආහාර වැඩසටහනේමෙරට අධ්‍යක්ෂ බ්‍රෙන්ඩා බාටන් මහත්මිය, තානාපතිවරුන් සහ මහ කොමසාරිස්වරුන්, අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්, අතිරේක ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =