අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස ගාමිණී සෙනරත්ව පත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණී සෙනරත් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 11 =